7+8 syytä äänestää #78

Huomenna on ennakkoäänestyksen viimeinen päivä. Hyvinkäällä on äänestetty valtakunnan tasoon nähden laiskasti. Vain 19,6% hyvinkääläisistä äänioikeutetuista on käyttänyt ääntään koko maan tilanteen ollessa 27.1%. Se on todella sääli, ja jättää paljon arvailtavaa. Miksi äänestäminen ei houkuta? Onko sopivaa ehdokasta vaikea löytää?

En ole yhden tempun hevonen. Uskon, että kunnalliseen päätöksentekoon tarvitaan laaja-alaista kykyä omaksua asioita sekä aitoa halua tarttua jokaiseen aihepiiriin täsmällisesti ja tarkasti. Siksi en ole lähtenyt ratsastamaan millään varsinaisella vaaliteemalla. Blogikirjoituksissa ja vaalikoneissa olen pyrkinyt avaamaan ajatuksiani erilaisista aiheista, jotta äänen minulle antaessa tietäisi, mitä ajattelen ja miksi.

Koska ihmiset ovat kiireisiä ja myös tärkeisiin päätöksiin on joskus kovin vähän aikaa, tarjoilen seuraavaksi seitsemän syytä sille, miksi minua henkilönä kannattaisi äänestää, sekä kahdeksan asiaa, jotka ovat agendallani korkealla:

Äänestä minua henkilönä, koska…

 1. Olen vilpittömästi ehdolla omana itsenäni. Olen ehdolla, koska haluan olla vaikuttamassa kaupunkimme kehitykseen. Omin lehmäni ojassa on halu taata lapselleni ja bonuslapsilleni ja samalla koko heidän sukupolvelleen turvallinen, terveellinen, tasa-arvoinen ja kaikin puolin hyvä elämä ja tulevaisuus.
 2. Uskon, että nöyryys kaunistaa. Nöyryys tarkoittaa minulle kunnioitusta ja kiitollisuutta, ei suinkaan muiden edessä nöyristelyä. Olen ehdokkuuden ja toivottavasti sitä seuraavan valtuustotyön kanssa tosissani. Minulla on nöyryyttä myös muuttaa mielipidettäni asioista, jos tiedon valossa koen jonkun toisen olevan oikeassa.
 3. Uskallan kysyä tyhmiä kysymyksiä. Minulta puuttuu rajoitin, joka estäisi ottamasta selvää, jos en jotakin ymmärrä. Minun ei tarvitse päteä, ei työelämässä eikä kaupunginvaltuustossakaan, eikä esittää fiksumpaa kuin olen. Ajan paremmin asiaa varmistamalla, että kaikki varmasti ymmärtävät, mistä puhutaan, ja että kaikki näkökulmat on otettu huomioon.
 4. Olen valmis ja halukas oppimaan ja ottamaan selvää. En ole minkään kunnallispolitiikan osa-alueen asiantuntija. Vahvuuteni on hyvä omaksumiskyky sekä konseptuaalinen hahmotuskyky. Olen taitava hahmottamaan tiedon seasta oleelliset asiat ja toisiinsa liittyvät vaikuttimet sekä niiden suhteet. Minulla on kyky yksinkertaistaa ja puristaa monimutkaisetkin asiat ymmärrettävään muotoon.
 5. Sisälläni asuu pieni nörtti. En ole numeroiden kanssa suvereeni, mutta luen niitä kohtuullisesti ja osaan pyörittää dataa. Tuloslaskelma, tase sekä erilaiset tunnusluvut tai tilastot eivät ole minulle hepreaa. Kuntatalouden lukujen suhteellisuutta joudun vielä opettelemaan.
 6. Ymmärrän viestinnän ja vuorovaikuttamisen voiman ja vaikeuden. Poliittisella kentällä sen lainalaisuuksia vasta opettelen. Työelämä on asiassa jo koulinut. Koskaan ei voi viestiä tarpeeksi selkeästi ja yksinkertaisesti, eikä liikaa. Määrä ei kuitenkaan korvaa huonoa laatua.
 7. Haluan ajaa muutosta politiikkaan. Uskon, että politiikkaa tehdään hyvässä yhteistyössä niin omien puoluekollegoiden kuin kilpailevien puolueiden valtuutettujen kanssa. En pidä politiikan nykytilasta ja tavasta, jolla se näyttäytyy. Haluan olla vaikuttamassa parempiin päätöksiin myös paremman päätöksentekoympäristön ja toimintatapojen kautta.

Voisin olla ehdokkaasi, jos omalla prioriteettilistallasi korkealla ovat…

 1. Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen. Uskon, että lasten hyvinvoinnin ensisijainen lähde ovat jaksavat, läsnäolevat ja hyvinvoivat aikuiset. Perheitä ja vanhemmuutta tukemalla säästyisimme suuremmilta ongelmilta ja ennen kaikkea inhimilliseltä kärsimykseltä. Moni kriisi olisi helpompi ennaltaehkäistä kuin ratkaista.
 2. Koppi koronasukupolvesta. Koronan aikana lapsuuttaan ja nuoruuttaan eläneiden ikäluokkien tukeminen valoisaan tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden riittävä resursointi ja tuominen lähelle arkea. Digitaalisten palveluiden kehittäminen tavoittamaan lapset ja nuoret heille tutuissa ympäristöissä ja tuen tarjoaminen varhaisessa vaiheessa. Elämänpolun esteitä emme voi jokaista poistaa, eikä niin ole kannattavaakaan tehdä. Voimme kuitenkin madaltaa niitä ja tarjota tukea niiden ylitykseen.
 3. Maltillisen kokoiset opetusryhmät. Opetus on helppo mutta huono paikka säästää. Oppiminen tapahtuu parhaiten riittävän pienessä ryhmässä ammattinsa osaavan, motivoituneen ja työssään jaksavan ammattilaisen johdolla. Jos rahaa olisi rajattomasti, sanoisin, että 20 oppilaan ryhmä on kaikkialla suositus. Valitettavasti tämä tuskin on realismia. Sitä kohti tulisi kuitenkin pyrkiä.
 4. Ihmisarvoinen vanhuus. Jokainen seniori ansaitsee omaa persoonaa ja sen ilmentämistä mahdollistavan ja kunnioittavan tuen ja hoivan elämänvaiheeseen, jossa laadukkaaseen arkeen tarvitsee apua. Yksinäisyyteen ja turvattomuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka tukevat sekä fyysistä pärjäämistä että henkistä vireyttä ja hyvinvointia
 5. Lähiluonnon säilyminen. Hyvinkään valtti on meitä laajasti ympäröivä luonto. Lähiluonto on tasa-arvoisuudessaan äärimmäinen. Se on avoin kaikille. Sen arvo on jokaiselle yhtäläinen. Lähiluonnon merkitystä tulee korostaa, vaalia ja se tulisi ottaa yhdeksi strategiseksi painopisteeksi kaupungin kehityksessä sekä imagotyössä.
 6. Työllisyys. Työ ei tuo vain verotuloja ja pienennä sosiaalimenoja. Sillä on ihmisen psyykelle merkittävä vaikutus. Työ luo merkityksellisyyttä, yhteiskuntaan kuuluvuuden tunnetta sekä mahdollistaa omaehtoisesti kantavan elämän. Työllisyyden tukeminen ei ole vain tulo- ja menokysymys. Se on paljon laajempi osa yksilön, perheiden ja yhteiskunnan hyvinvointia, turvallisuutta ja myös sivistystä.
 7. Tolkun investoinnit. Investoinnit pitää tehdään maltilla veronmaksajien rahoja kunnioittaen. Käytännöllisyys, muunneltavuus sekä ylläpidon kustannustehokkuus tulee nostaa korkealle ohi visuaalisuuden tai “imagon”.
 8. Talouden tasapaino. Verojen korotus tai lainanotto ovat laiskoja ratkaisuja, ja pitkässä juoksussa kestämättömiä. Ainoa kestävä tapa on saattaa menot ja tulot tasapainoon. Se vaatii rohkeutta kyseenalaistaa nykyiset toimintatavat ja -mallit, innovoida uusia tapoja toimia ja luopua rohkeasti vanhasta, joka ei enää palvele tarkoitustaan.

Jätä kommentti