Viidenkympin villi valtuusto?

Vuoden 2021 kuntavaalit siirtyivät kesäkuulle. Virallinen vaalipäivä on 13.6. ja ennakkoon voi äänestää kahden viikon ajan 26.5. – 8.6.2021. 

Vaaleja odotellessa ja ehdokkuutta ajatellessa on ehtinyt tehdä monenlaista pohdintaa ja analyysiä. Numeroiden ja datan rakastajana olen pyöritellyt vuoden 2017 äänestystilastoja, ja kiinnitin huomiota muutamaan seikkaan Hyvinkään valtuuston demografiassa.

Halusin jakaa havaintoni, koska uskon, että paitsi ihmisten erilaiset taustat, myös monipuolinen ja kunnan väestöä myötäilevä demografia olisi edullista päätöksenteolle, sen painopisteille ja tehdyille ratkaisuille. 

Alla esitetyt tilastot perustuvat Hyvinkään vuoden 2019 väestörakennetietoihin sekä vuoden 2017 kuntavaalien tilastoihin. Mahdollisia muutoksia valtuutetuissa kauden aikana ei ole tässä huomioitu. 

Valtuuston sukupuolijakauma

Valtuuston aloittaessa vuonna 2017 sukupuolijakauma vastasi täydellisesti Hyvinkään väestön vastaavaa jakaumaa. Naisia oli valtuustoon valituissa 27 eli 52,94 % valtuutetuista. Miehiä oli vastaavasti 24 eli 47,06 %. Vuonna 2019 Hyvinkään väestön sukupuolijakauma oli 51,1 % / 48,9 %.

Olin positiivisesti yllättynyt ja iloinen siitä, että rakenne valtuustossa vastasi näin hyvin myös väestöä. En ole kiintiöiden kannattaja, mutta uskon, että päätöksenteko on parempaa, kun siihen ovat osallisia molempien sukupuolten edustajat.

Valtuuston ikärakenne

Ikärakenteen puolesta vääristymää on 45-64-vuotiaiden hyväksi. Heitä oli Hyvinkään väestöstä vuonna 2019 n. 27 %, mutta valtuustopaikoista he valtasivat lähes 55 %. Valtuuston keski-ikä olikin valintahetkellä sopivasti viidenkympin villityksen paremmalla puolella 50,61 vuotta. Valtuuston nuorin oli valtuustokauden alussa 20 ja vanhin 73 vuotta. 

Edustamani ikäryhmän 25-44-vuotiaiden osuus valtuutetuista oli linjassa väestömäärän kanssa. Valintahetkellä ikäluokkaan kuuluvia valtuutettuja oli 13 eli 25,49 % valtuutetuista, kun väestöstä heitä oli 24,77%. 

Tilastoissa on toki huomioitava, että 0-14-vuotiaat, joita Hyvinkään väestöstä oli vuonna 2019 reilu 15 %, eivät ole äänioikeutettuja. Samoin 15-24-vuotiaiden ikäluokassa, joka kattoi vajaat 11 % väestöstä, kaikki eivät ole äänioikeutettuja eivätkä vaalikelpoisia.

Kokemuksen rintaääntä ja tuoreita sävyjä

Tein “laskennallisen valtuustomallin”, jossa mallasin valtuustopaikkoja suhteessa väestörakenteeseen. Laskin, kuinka paljon kussakin ikäryhmässä pitäisi olla valtuutettuja, jotta valtuuston rakenne vastaisi kaupungin väestörakennetta. Lisäksi tein oletuksen, että yli 75-vuotiaiden väestöryhmästä ei tule edustajia valtuustoon, ja laskin heidän väestönosansa kuuluvaksi 65-74-vuotiaisiin. 

Tämän laskelman pohjalta ikärakennejakauman tulisi valtuustossa olla seuraava:

18-24-vuotiaat: 5 edustajaa, 9,19 % valtuustopaikoista, nyt 2 edustajaa
25-44-vuotiaat: 16 edustajaa, 30,45 % valtuustopaikoista, nyt 13 edustajaa
45-64-vuotiaat: 17 edustajaa, 33,09 % valtuustopaikoista, nyt 28 edustajaa
65-74-vuotiaat: 14 edustajaa, 27,27 % valtuustopaikoista, nyt 8 edustajaa

Valtuustotyö tuntuu siis kutsuvan kiihkeimmin 45-64-vuotiaita. Se lienee luonnollista, kun pohtii ikäryhmän elämäntilannetta: lapset ovat jo isompia, työelämä on ehtinyt opettaa ja näkemystä elämän eri osa-alueista on ehtinyt kertyä.  On eletty ruuhkavuosia, paiskittu töitä ja käynnissä on kenties vaihe, jossa on omakohtaista näkökulmaa myös iäkkäiden elämään omien vanhempien tai sukulaisten myötä. On antaa aikaa työn ulkopuolelle luottamustehtäviin ja on kaikupohjaa, mihin perustaa viisaita päätöksiä. Hyvinkään Kokoomuksella on tähän ikähaarukkaan ehdolla loistavia ja rautaisia kuntapolitiikan konkareita sekä innokkaita tuoreita kykyjä.

Toivoisin valtuustoon rohkeasti myös nuoria tuomaan esiin nuorten ääntä, sekä kaltaisiani 30 ja 40 ikävuoden väliin istuvia, joille lapsiperheiden asiat ovat ajankohtaisia ja kokemukset elämästä lyhyempiä mutta eivät silti vähemmän merkityksellisiä. Se on yksi syy, miksi itsekin rohkenin ehdolle kesken pikkulapsiarjen ja uraputken. Näen tärkeäksi, että myös omassa elämäntilanteessani olevien ääni kuuluu päätöksenteossa. 

Rohkaisen silti vielä ikäisiänikin enemmän parikymppisiä mukaan ehdolle! Lopulta tulevaisuus, jota valtuustossakin pitkäjänteisesti rakennetaan, on monilta osin teidän. Inspiroidun aina siitä nuorten ennakkoluulottomuudesta ja rohkeudesta kysyä ja kyseenalaistaa, sekä ehdottaa asioita tehtävän toisin kuin ennen. Meillä Hyvinkään Kokoomuksella on listoilla onneksi useampikin erinomainen nuori ehdokas. Toivon, että heidän ikätoverinsa löytävät myös vaaliuurnille ja antavat heille rohkeasti äänensä.

Kun valtuustotyössä yhdistyvät kokemus ja ennakkoluulottomuus, syntyy varmasti parempia päätöksiä!

Jätä kommentti